Cerrahi Onkoloji Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Gündem

  • 1. Saygı Duruşu
  • 2. Divan Seçimi
  • 3. Tüzük Değişikliği
  • 4. Yeni Yönetim Seçimi
  • 5. Dilek ve Temenniler

Toplantı 10 Mart 2018 Tarihinde, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Morfoloji Binası, Toplantı Salonunda, Saat 10:00’da yapılacaktır.

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda, 17 Mart 2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.