Tel: +90 312 428 0007  

Hakkımızda

Tarihsel olarak binyıllar boyunca kanserin tek tedavisi cerrahi olarak kabul edildi. Son yüzyılda cerrahi dışı tedaviler de cerrahiye alternatif olarak sunuldu. Tıbbi ve radyasyon onkolojisindeki gelişmelere rağmen çoğu solid kanserin tedavisinde halen tedavi edici yöntem cerrahi olarak kabul edilmektedir. Cerrahların kanser tanı, tedavi, araştırma ve ameliyat sonrası dönemde takipte önemli rolleri bulunmaktadır.

Son yıllarda kanser hizmetleri hızlı bir şekilde artmakta ve bu gelişime ayak uydurabilecek yeni cerrahi alt gruparı oluşmaktadır. Artık cerrahlar sadece kanseri ameliyat eden kişiler değil aynı zamanda çoklu tedavi uygulayan ekibin ( radyoterapi, hedefe yönelik tedaviler, kemoterapi) de içine dahil olmuşlardır. Kanser tedavisi ile uğraşan cerrahlar artık sadece cerrahiyi yapan değil aynı zamanda kanser biyolojisi ve hastalığın doğasını anlamaya kendini adamış cerrahi onkologlar olmalıdır. Cerrahi onkoloji kanserle ilgili korunma, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve takip süreçlerinde aktif rol oynar.

Cerrahi tedavi, cerrahi onkoloji de ana rolü oluşturmakla birlikte diğer cerrahi branşlardan farklı olarak cerrahi onkologlar kanser konusunda deneyimli ve kanser yönetiminde multidisipliner bakış açısına sahiplerdir.

Cerrahi onkoloji, kanser cerrahisindeki standartların iyileştirilmesine kendini adamış özel bir branştır. Standartların iyileştirilmesi ve kanser cerrahisinin bu konuda genel cerrahi sonrasında kanser biyolojisi, tanısı, cerrahisi ve ameliyat sonrası dönemde takip ve multidisipliner bakış açısına sahip cerrahi onkologlar tarafından yapılmasının hastaların sağ kalımı, yaşam kalitesi üzerine iyileştirici etkileri bulunmaktadır.